Dane kontaktowe

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy - Biuro główne

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 12 422-70-76, mail: biuro@kisg.pl

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy - Zakład Usług Technicznych

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 515-909-445, mail: biuro@kisg.pl

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy - Zakład Usług Informatycznych

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 605 253 521 mail: biuro@kisg.pl

Szkolne wycieczki krajoznawczo - historyczne do Krakowa

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

zaprasza młodzież szkolną wraz z nauczycielami do Krakowa

Szkolne Wycieczki krajoznawczo – historyczne do Krakowa :

zgłoszenia i bliższe informacje: recepcja 012/422 70 76 - zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie w Centrum Krakowa – plac Sikorskiego 1

Wariant pierwszy

Koszty pobytu z wyżywieniem, noclegami: 280 złotych przy 45 uczniach + uczniowie opłacają cena przewodnika i wejściówek do wybranych płatnych muzeów: Wawel, Kościół Mariacki, Muzeum pod Rynkiem, Synagoga i Park Wodny oraz ewentualnie bilet do Teatru. Cena zostanie podana w najbliższych dniach. Transport zapewnia sobie szkoła we własnym zakresie

Wariant drugi

Wycieczka do Krakowa -– może obejmować przy tym samym programie trzy noclegi, co pozwala wygospodarować czas wolny w Krakowie i gruntowniej zwiedzić planowane miejsca. Koszty pobytu z wyżywieniem, noclegami: 420 złotych przy 45 uczniach + uczniowie opłacają cena przewodnika i wejściówek do wybranych płatnych muzeów: Wawel, Kościół Mariacki, Muzeum pod Rynkiem, Synagoga i Park Wodny oraz ewentualnie bilet do Teatru. Cena zostanie podana w najbliższych dniach. Transport zapewnia sobie szkoła we własnym zakresie.

Pobyt w Krakowie (oferta Meteor) według naszych propozycji to gwarancja zobaczenia wielu zabytków i historycznych miejsc, wspaniałej przygody oraz przyjemnie spędzonego czasu w magicznym Grodzie Kraka.

Działalność na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. tworzenie, prowadzenie i utrzymanie różnorodnych placówek muzealnych i muzeów,
 2. prowadzenie placówek naukowo – badawczych, innych muzeów, izb pamięci, galerii oraz innych placówek o charakterze wystawienniczym,
 3. organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, konkursów,
 4. organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz przedsięwzięć i imprez sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych, kolonii letnich i zimowych oraz obozów,
 5. fundowanie i przyznawanie krajowych i zagranicznych staży, stypendiów i seminariów oraz innych form pomocy materialnej,
 6. prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczo – oświatowej w formie pozaszkolnej lub w postaci szkół, uczelni, oraz centrów kształcenia ustawicznego,
 7. prowadzenie działalności kulturalnej i rekreacyjnej oraz towarzyskiej,
 8. budowanie, nabywanie, utrzymywanie i prowadzenie domów, schronisk itp. instytucji, mających służyć młodzieży szkolnej i akademickiej, emerytom, rencistom oraz grupom i osobom krzywdzonym socjalnie i ekonomicznie, w ich potrzebach materialnych, społecznych i moralnych oraz budowanie, nabywanie, utrzymywanie, tworzenie, adaptowanie i prowadzenie domów, mieszkań, aneksów mieszkalno – wypoczynkowych, schronisk, burs, akademików, hosteli itp. instytucji, mających służyć szczególnie osobom niepełnosprawnym, rencistom, emerytom, rodzinom wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym w ich potrzebach materialnych i mieszkalnych,
 9. tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno – opiekuńczych, ośrodków wypoczynkowych i kolonijnych, ośrodków sportowych, boisk i stadionów,
 10. hoteli, hosteli, miejsc krótkoterminowego zakwaterowania, ośrodków i instytucji agroturystycznych, rekreacyjno – zdrowotnych, medycznych, szpitalnych oraz gastronomicznych,
 11. prowadzenie klubów lekarskich z możliwością prowadzenia aptek,
 12. utrzymanie miejsc noclegowych, organizowanie cateringu, barów i gastronomii w różnych formach (m. in. jadłodajnie, restauracje)
 13. prowadzenie poradnictwa w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,
 14. poprzez zakładanie i zlecanie innym podmiotom prowadzenia aptek zajmujących się sprzedażą i dystrybucją leków,
 15. prowadzenie wszelkiej działalności rolniczej i gospodarstw rolnych,
 16. tworzenie i wspieranie inicjatyw i instytucji wiejskich,
 17. prowadzenie działalności naukowej, publicystycznej, wydawniczej i fonograficznej, a także działalności w zakresie produkcji i upowszechniania filmów, programów telewizyjnych oraz programów radiowych,
 18. uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi,
 19. organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym,
 20. prowadzenie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania sportu niepełnosprawnych, prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych oraz umożliwiania osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w procesach integracji europejskiej, aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej i sportowej.
 21. zapewnianie godziwych warunków mieszkalnych i egzystencji szczególnie osobom niepełnosprawnym, rencistom, emerytom, rodzinom wychowującym dzieci i innym potrzebujący,
 22. prowadzenie, na zasadach określonych przez Prezydium Zarządu Głównego, ogólnodostępnych przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych, służących realizacji celów statutowych,
 23. prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 24. działalność charytatywną,
 25. organizowanie turystyki i aktywnego wypoczynku, wczasów, w tym wakacji, ferii oraz kolonii letnich i zimowych, obozów sportowych, szkolnych, młodzieżowych, studenckich i akademickich, w tym m. in. także dla dzieci i młodzieży zarówno z kraju, jak i polonijnej oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Krzewienie kultury i tradycji polskiej

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

w ramach działalności pożytku publicznego, stawia sobie za zadanie służbę na rzecz realizacji w dzisiejszej Polsce zasady dobra wspólnego, rozumianej w duchu ideałów przyświecających Władzom II Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie rezydującym poza granicami kraju w latach 1939 – 1990, na czele z ostatnim Prezydentem II RP - świętej pamięci Ryszardem Kaczorowskim, który zginął w pamiętnej Katastrofie Smoleńskiej, pielgrzymując do Katynia, by uczcić pamięć polskich oficerów, pomordowanych ze stalinowskiego rozkazu.

Instytut czerpie także z chlubnej spuścizny pierwszej Rzeczypospolitej, uwzględniając pamięć o idei Rzeczypospolitej dwojga, a potem i trojga narodów, jako istotnego fundamentu zgodnej budowy ojczystego domu, opartego dziś na umacnianiu suwerenności Polski, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pielęgnowaniu własnej tożsamości we współczesnym świecie.

Celami Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego są:

 1. kształcenie, edukacja, rozwój nauk oraz gospodarki i ekonomii, rozwój wsi i rolnictwa, przeciwdziałanie bezrobociu,
 2. krzewienie patriotyzmu, tradycji, kultury, samorządności i przedsiębiorczości,
 3. budzenie odpowiedzialności społeczeństwa za suwerenność, niepodległość i rozwój Rzeczypospolitej oraz umacnianie samorządu terytorialnego w Polsce,
 4. działanie w sferze ochrony zdrowia oraz ekologii,
 5. troska o dzieci, młodzież, środowisko studenckie i akademickie, a także o emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. rozwój rekreacji, wypoczynku, turystyki, współpracy międzynarodowej i międzykontynentalnej oraz integracji europejskiej,
 7. udzielanie pomocy i wsparcia jednostce, rodzinie, wspólnotom lokalnym, regionalnym, samorządowym, narodowi, społeczeństwu i państwu,
 8. prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Oferta tworzenia stron www

Kiedy darmowy CMS i dlaczego WordPress?

Jeśli zależy nam na szybkim zbudowaniu strony internetowej za stosunkowo niewielkie pieniądze możemy rozważyć zastosowanie któregoś z darmowych systemów zarządzania treścią.
Do wyboru mamy takie silniki jak Joomla WordPress, Drupal, czy mniej popularny Modx.
Musimy jednak pamiętać, że choć strona www może powstać szybko i przyzwoicie wyglądać, znacznie spadnie nam poziom bezpieczeństwa. Możemy, mówiąc kolokwialnie i brzydko obudzić się któregoś ranka z ręką w nocniku.
Okaże się, że strona została zainfekowana i rozsiewa wśród naszych czytelników złośliwe oprogramowanie.

W przypadku darmowych systemów często jesteśmy zdani na autorów CMSa, czy użytego przez nas jego rozszerzenia.

Dla profesjonalnego Tworzenia stron internetowych wiele firm i agencji się tym trudniących decyduje się na własny system o zamkniętym kodzie.

W przypadku systemu WordPress możemy liczyć na dynamiczną społeczność developerów i użytkowników, którzy szybko i często łatają w nim dziury.
Jeżeli powierzyliśmy stworzenie strony profesjonaliście, raczej poradzi sobie z hakerskim atakiem. Jeśli jednak jesteśmy samoukami i próbujemy zrobić stronę od podstaw sami, może nas spotkać przykra niespodzianka.

Dla WordPressa w rękach osoby znającej język PHP, HTML i JS w praktyce nie ma rzeczy niemożliwych. Można wykonać wszystko to co na autorskim zamkniętym systemie, a do ręki dostaje się wygodny intuicyjny panel i rozbudowaną internetową społeczność, zawsze chętnie służącą pomocą.
Inne systemy zarządzania treścią nie są tak elastycznie i nie rozwijają się w takim tempie

Gdy WordPress nie wystarcza

Gdy mamy szczególnie nietypowe oczekiwania, lub gdy nasza branża wymaga szczególniej polityki bezpieczeństwa, postawienie wordpressa nawet na najlepszym hostingu może nie wystarczyć.

Koszt stworzenia autorskiego szablonu i napisania wtyczek może okazać się wyższy, niż stworzenie strony na zamkniętym CMS. Wtedy opłaca się wybrać usługę firmy, która ma w jakiś sposób doświadczenie w tworzeniu stron o podobnym jak nasz profilu i tematyce.

WordPress na przykład nie sprawia się najlepiej jako silnik sklepu internetowego.

Specyfika rynku krakowskiego

Gdy mamy na myśli rynek odnośnie tworzenia stron www w Krakowie, musimy pamiętać, że jest on wyjątkowo trudny.

Jest tu wielu zdolnych studentów, także kierunków informatycznych, którzy stronę całkiem nieźle wykonają za przysłowiowe dwa piwa.

Co jednak gdy studentowi znudzi się, lub jego sytuacja życiowa zmusi go do pracy za normalne pieniądze?

Możemy zostać bez webmastera, a rozmach naszego przedsięwzięcia może się okazać nie do udźwignięcia przez nas.

Warto wziąć pod uwagę te wszystkie zmiennne, które nadmieniliśmy, przy wybieraniu wykonawcy swojej strony bądź aplikacji internetowej.

Tworzenie stron www - oferta

Tworzeniem stron zajmujemy się od ponad dekady.
Postęp technologiczny w branży jaki się przez ten czas dokonał jest ogromny. Pojawiły się pewne ułatwienia, ale i dodatkowe trudności i wymagania (np. responsywność).
Nowe technologie dają wprost nieograniczone możliwości ekspresji twórczej dla twórców stron. Przy tym wszystkim nie należy przesadzać z tzw. „wodotryskami”, by strona nie straciła na komunikatywności z jej użytkownikami.

Branża webmasterska jest nieustannie "psuta" przez ludzi, którzy nie mają pojęcia jak działa aplikacja internetowa, język JavascriptPHP, czy nawet prosty HTML. Korzystają w 100% z gotowych szablonów, nie bardzo potrafiąc je zmodyfikować. Strony przez nich stworzone często są niemożliwe do spozycjonowania, dla ich klientów często oznacza to stratę czasu i pieniędzy.
Tworzenie stron www, począwszy od powstania koncepcji, poprzez zmiany podczas wdrożenia, do publikacji w docelowym adresie, jest procesem żmudnym. Aby trafnie go wycenić i wyznaczyć czas pracy, należy posiadać sporą praktykę oraz, co nie bez znaczenia, kompetencje interpersonalne.
Dlatego zdecydowanie lepiej zaufać profesjonalistom.

Nasza firma oferuje najlepszą z możliwych relację ceny do jakości.
Potrafimy stworzyć standardową wizytówkę na darmowym szablonie, co zdecydowanie obniży Państwa koszty, jak i stworzyć od podstaw bardziej skomplikowaną witrynę, z przygotowaniem layoutu graficznego zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami Klienta.
Przygotowujemy strony korzystając z systemu WordPress, w przypadku bardziej specyficznych zleceń posługujemy się stworzonym przez nas systemem CMS.

Zakład Usług Technicznych - przeglądy budowlane

Zakład Usług Technicznych Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego świadczy usługi w zakresie wykonywania:

 1. Przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich
 2. Możemy wykonać dla Państwa:

  • przeglądy budowlane
  • sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan, urządzeń służących ochronie środowiska)
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
  • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
  • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

 3. Ekspertyz i opinii technicznych
 4. Możemy przygotować dla Państwa następujące orzeczenia techniczne:

  • konstrukcyjno-budowlane
  • sanitarne
  • mykologiczno - budowlane

 5. Opinii sądowych w zakresie specjalności:
  • konstrukcyjno - budowlanej
  • sanitarnej
  • elektrycznej
  • mykologiczno - budowlanej
  • kosztorysowej

Podstawa prawna

Zakład Usług Technicznych Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego świadczy usługi z zakresu wykonywania przeglądów okresowych rocznych i 5 letnich wymaganych ustawą Prawo Budowlane w zakresie:
  art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 2. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków:

 1. o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
 2. o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

Zasady Współpracy:

Pracujemy dla Klientów Indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty oraz budynki zlokalizowane są na terenie całego Kraju. Prowadzimy szkolenia oraz pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książek obiektów budowlanych. Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów oraz dbaniem o terminowe wykonywanie przeglądów okresowej kontroli.

WAŻNE!

Osoba do kontaktu w sprawie przeglądów:

mgr inż. Marian Turowski

☎ 504 078 857 ✉ m.turowski.biuro@wp.pl

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 12 422-70-76, mail: biuro@kisg.pl