związek stowarzyszeń

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

krzewienie kultury i tradycji polskiej działalność społeczna Działalność gospodarcza

Dane kontaktowe

Krajowy instytut Społeczno Gospodarczy - Biuro główne

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 12 422-70-76, mail: biuro@kisg.pl


Krajowy instytut Społeczno Gospodarczy - Zakład Usług Technicznych

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 12 422-70-26, mail: biuro@kisg.pl


Krajowy instytut Społeczno Gospodarczy - Zakład Usług Informatycznych

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 605 253 521 mail: biuro@kisg.pl