Wycieczki do Krakowa

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy zaprasza młodzież szkolną wraz z nauczycielami na szkolne wycieczki krajoznawczo – historyczne do Krakowa.
Zgłoszenia i bliższe informacje: recepcja 012/422 70 76 - zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie w Centrum Krakowa – plac Sikorskiego 1


Krzewienie kultury i tradycji polskiej

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy jest instytucją życia publicznego, organizacją społeczno – wychowawczą, a także placówką edukacyjną, placówką kulturalną, organizacją profesjonalną oraz placówką szkoleniową i instytucją szkoleniową, skupiającą stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, akceptujące jego cel statutowy. Instytut prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji swoich zadań statutowych Instytut może również działać poza granicami kraju, reprezentuje interesy zrzeszonych stowarzyszeń i innych członków. Może reprezentować interesy innych stowarzyszeń i samorządów na ich wniosek. Siedzibą władz Instytutu jest stołeczno – królewskie miasto Kraków.


Działalność na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Instytutu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Dla osiągnięcia swych celów, Instytut może wspierać materialnie, technicznie i organizacyjnie działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność lub cele są zbieżne z celami Instytutu. Ponadto Instytut może prowadzić nieodpłatnie działalność na rzecz swoich członków.
Kliknij, by dowiedzieć się więcej i zapoznaj się z ofertą naszego Zakładu Usług Technicznych.


Zakład Usług Informatycznych

Nasi pracownicy zajmują się przede wszystkim tworzeniem stron www. Wykonują je od ponad dekady.Postęp technologiczny w branży jaki się przez ten czas dokonał jest ogromny. Pojawiły się pewne ułatwienia, ale i dodatkowe trudności i wymagania (np. responsywność).
Ponadto świadczymy usługi w zakresie pomocy przy wyborze i zakupie sprzętu komputerowego, optymalizacji działania systemów operacyjnych (Windows, Linux). Usuwamy wirusy i awarie programowe komputerów osobistych.
Kliknij, by zapoznać się szerzej z naszą ofertą tworzenia stron www i zobaczyć nasze przykładowe realizacje.